Molkojärven kylä
Kylä Kittilässä - Village in Kittilä
 
 
 
 

Molkojärven asutuksen historia

 

Molkojärvellä on perimätietojen mukaan jo 1700-luvulla asustellut kaksi henkilöä, joista on käytetty kansankielisiä nimiä "Tuimalaäijä ja Jääsköäijä". Heistä ei kuitenkaan vielä tullut kylälle vakinaisia asukkaita, koska he muuttivat muualle. Heidän asuinkentistä on kuitenkin jääneet selvät jäljet, jotka ovat olleet nähtävissä vielä 1900-luvulla. Muutamia vanhempiakin asuinkenttiä on, mutta niitä ei ole tutkittu tarkemmin. Pysyväisasutus tuli kylään tiettävästi 1830-luvun puolivälissä. Tulija oli Pekka Syväjärvi Kallon kylästä, ja hän otti nimekseen Pekka Molkojärvi. Hänen jälkeläisiään ovat kylässä asuvat Molkojärvet, Junttilat ja Iivarit.

Seuraava asukas tuli Kieringistä 1850-luvun tienoilla. Hänen nimensä oli Topias Martin, ja hän perusti Vierelän tilan ottaen sukunimekseen Vierelä. Hänen jälkeläisistä jäi kylään asumaan Manne ja Mikko. Mikko perusti Lampelan tilan ottaen myös sukunimekseen Lampelan.

Molkojärven itä- ja etelärannalle perustettiin 1900-luvun alussa senaikaisen asutuslain perusteella viisi tilaa. Näille tiloille asukkaat tulivat seuraavasti:

Hangasvaaran tila: asukas, Juho Kusti Gustausberg tuli Sodankylän Kelujärveltä. Hän otti tilan mukaan sukunimekseen Hangasvaara.

Molkolehdon tila: Tilan asukas tuli Sodankylän Sassalista, nimeltään Juho Retrik Sassali. Hän piti entisen nimensä, ja puhuteltiin näin ollen Sassalin Reetiksi.

Molkoselän tila: Tilan asukas oli lähtöisin Kaukosesta, nimeltään Kaarle Kustaa Kangas. Hän otti sukunimekseen tilan mukaan Molkoselkä, häntä näin ollen kutsuttiin Molkoselän Kalleksi.

Kenttävaaran tila: Tilan asukas tuli Kelontekemästä, nimeltään Juho Kehvas Pulli.

Laitavaaran tila: Tilan asukas tuli Simosta, nimeltään Jaakko Artturi Miettunen. Häntä kutsuttiin "katekeetta J. A. Miettuseksi", koska hän toimi kiertokoulun opettajana.

1950-luvun alkupuolella kylälle saatiin maantie ja heti tien valmistumisen jälkeen kylälle muutti Artturi Pasma perheineen ja aloitti linja-autoliikenteen kylältä Kittilään.

Näistä suvuista muodostui Molkojärven kylän asutus ja on sitä edelleen. Kylällä on asunut lyhyitä aikoja muitakin, esimerkiksi opettajia, autonkuljettajia ja muita eri työtehtävissä olleita. Kylän väkiluku oli korkeimmillaan viisi-kuusikymmentäluvun taitteessa, lähennellen 200 asukasta.

 
 
 
 
Sivujen sisällöstä ja päivityksestä vastaavat kyläyhdistykset tai kylien toimijat. Kylän www-sivut on tuotettu Kittilän kylähankkeen aikana. Lisätietoja www.kideve.fi.