Molkojärven kylä
Kylä Kittilässä - Village in Kittilä
 
 
 
 

Molkojärven kyläyhdistys ry

 
Kyläyhdistys perustettiin kun koulun toiminta loppui keväällä 2003. Yhdistys vuokrasi Kittilän kunnalta koulun tilat käyttöönsä. Yhdistys rekisteröitiin 16.5.2004. Kyläyhdistys hoitaa koulun lämmityksen ja puunhankinnan. Yhdistys järjestää kylällä yhteisiä tapahtumia ja toimintaa, mm. kauneimmat joululaulut ja siivoustalkoot keväisin.
 
 
 
 
Sivujen sisällöstä ja päivityksestä vastaavat kyläyhdistykset tai kylien toimijat. Kylän www-sivut on tuotettu Kittilän kylähankkeen aikana. Lisätietoja www.kideve.fi.